Wie zijn wij?

De Gay Garden Club is een vereniging van mannen die belangstelling hebben voor tuinen en tuinieren. Mannen die homoseksueel zijn, of biseksueel. Waarom is de doelgroep die van homo- en biseksuele mannen? De traditionele tuinclubs zijn doorgaans plezierige verenigingen, die leuke tuinbezoeken en andere tuingerichte activiteiten organiseren, maar die bestaan overwegend uit dames. Niets tegen dames, zeker niets tegen tuindames, maar zij hebben nu eenmaal een andere humor dan die welke homomannen (en bi’s, maar die noemen we verder niet als aparte categorie) onder elkaar gewend zijn. Grapjes, woordspelingen, onderwerpen van gesprek, het is allemaal toch een tikje anders. Je hoeft minder uit te leggen, de cultuur van homomannen is eenvormiger dan je denkt, ondanks de diversiteit die in die cultuur ook bestaat. Het is een kwestie van herkenbaarheid en gezelligheid. Overigens: veel leden van de Gay Garden Club zijn ook lid van een afdeling van Groei & Bloei en/of een andere tuinclub en zijn daar vaak ook actief in.

Tot 1997 bestond er geen tuinclub voor homomannen. Het begon allemaal met een advertentie in de 1in3 mini’s en een eerste bijeenkomst in de Hortus in Amsterdam in de herfst van 1997. Al snel steeg het ledental van de vereniging tot het huidige aantal van circa 170. In september 2022 vierden wij het 25-jarig bestaan, op koninklijke wijze op Het Loo.

De Gay Garden Club organiseert activiteiten die op tuinen en tuinieren zijn gericht. Bezoeken die gezellig zijn en ook instructief. Je steekt er altijd wat van op, soms onbewust. Bij een tuinbezoek zijn er altijd wel leden die zich uitputten in het opnoemen van namen van planten (de “botanisch geïnteresseerden”) en anders doet de gastvrouw (een enkele keer is er een gastheer) dat wel, maar anderen zijn geïnteresseerd in de ideeën van de mensen die de tuin hebben aangelegd en weer anderen kijken met een tuindersoog naar hoe de tuin onderhouden is. Ook tips voor de wijze van verzorgen van planten, of het kiezen van de juiste standplaats in de tuin, wijze van bemesting, snoeiregime, het komt allemaal aan bod. De vereniging heeft bijvoorbeeld cursussen gegeven, via een ingehuurde professional, over de mogelijkheden tot vermeerdering van planten, door stekken, afleggen etc. Voor de diepgravers is er af en toe een lezing over aspecten van de historie van het plantenrijk, met uitleg ter plaatse, in een botanische tuin, pinetum of aboretum. Soms, en in toenemende mate, wordt een uitstapje gewaagd naar een onderwerp dat niet direct tuingericht is, maar doorgaans wel in combinatie met een tuingericht bezoek. Wordt bijvoorbeeld een kasteeltuin bezocht, dan wordt zo mogelijk ook het kasteel zelf bekeken. Ook een stadswandeling komt voor.

Evenementen worden door de actieve leden georganiseerd. De vereniging organiseert elk jaar een buitenlandse reis en een weekend. Voor het bepalen van het reisdoel van de buitenlandse reis worden de leden geraadpleegd. De meerderheid beslist. De buitenlandse reis duurt 5 of 6 dagen en wordt georganiseerd in samenwerking met een gespecialiseerde reisorganisatie. Die organisatie regelt ook het vervoer. In 2020 en 2021 kon de buitenlandse reis door het coronavirus geen doorgang vinden, in 2022 kon dat gelukkig weer wel. Het weekend vindt in Nederland en/of het nabije buitenland plaats. We maken gebruik van eigen vervoer van de deelnemers.

De vereniging draait geheel op vrijwilligers. Niemand wordt betaald. De gemiddelde leeftijd van de leden is stijgende. De vergrijzing is overigens een probleem dat menige vereniging in Nederland kent. Er is gelukkig nog steeds een groep actievelingen die evenementen wil organiseren en zich voor de vereniging wil inzetten.

Wat voor mannen zijn er lid? Het merendeel is boven de 40. Ze wonen verspreid in Nederland en in de aangrenzende delen van België en Duitsland. Want we hebben ook enkele buitenlandse leden. Sommigen wonen alleen, anderen samen met een vriend. De meesten hebben een tuin, soms (ook) een moestuin, enkelen hebben geen tuin, maar verzorgen er een, bijvoorbeeld een stukje openbaar groen waar eigen planten in mogen worden gezet. Belangstelling voor tuinen is doorgaans wel aanwezig, maar er zijn ook leden van wie de vriend van tuinen houdt, terwijl ze zelf voor de gezelligheid meegaan.

Wat is de visie van het bestuur op de toekomst van de vereniging? Het bestuur streeft niet naar een forse groei van het ledental. In de te bezoeken tuinen is immers maar plaats voor een beperkt aantal bezoekers. Wel dient een reservoir aan potentieel actieve leden beschikbaar te blijven, ook al omdat steeds een (geringe) uitstroom optreedt door natuurlijk verloop. Dus instroom van nieuwe en vooral jongere leden blijft geboden. Ledenwerving vindt plaats via een aantrekkelijke website, die is gelinkt aan de websites van zusterverenigingen, en door gerichte voorlichting. We zijn daardoor al op de TV geweest en er zijn wervende artikelen gepubliceerd in een landelijk ochtendblad en in de vakpers. Leden doen aan ledenwerving via mond tot mond reclame.