Agenda

Op de Agenda staan de voorgenomen evenementen met bijbehorende datum. Dat betekent nog niet altijd dat je je voor een bepaald evenement ook al kan aanmelden. Daarvoor moet je wachten tot op de website de inschrijving voor dat bepaalde evenement is geopend.

De leden krijgen per e-mail bericht als het zover is. In die e-mail kunnen ook voorwaarden staan waaraan de aanmelding moet voldoen, bijvoorbeeld: vooralsnog kunnen alleen leden zich opgeven die deze maand nog niet aan een evenement hebben deelgenomen. Ook zal er doorgaans een maximum aantal deelnemers zijn. Pas na ontvangst van de e-mail kan je je aanmelden via het aanmeldingsformulier op de website.