d01 header

Klik op het tandwieltje om de agenda te printen-------->

 

De midwinterhoornblazer

 

 

 

Vanuit de tuin van De Villa zijn de polhoeven te zien

 

 

 

Uitzicht over de Vecht vanaf het fort in de Loozensche Linie

Klik op het tandwieltje om de agenda te printen

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering van de Gay Garden Club, te houden op:

zaterdag 15 februari 2020 in De Hoofdhof in Zwolle, aanvang 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur)

De Hoofdhof

Kerkweg 26

8024 AN Zwolle-Berkum

 

De Hoofdhof is een gereformeerd kerkgebouw, waar de regenboogvlag vrolijk wappert.

Er is ruime en gratis parkeergelegenheid.

Te bereiken met Syntus stadsbus 3 vanaf het NS station Zwolle. Het busstation is aan de achterkant (de zuidzijde) van het treinstation, te bereiken via de reizigerstunnel onder het station. Bus 3 vertrekt daar vanaf Perron B2, om 12.23 uur (12.53 uur kan ook nog), richting Berkum. Uitstappen halte Erasmuslaan, pal voor De Hoofdhof. Terug rijdt Bus 3 om 18.44 en 19.14 uur vanaf De Hoofdhof, halte Erasmuslaan, weer naar het Station. Bus 3 heeft op zaterdag dus een halfuursdienst!

 

1      Opening                                                  
2 Ingekomen stukken  
3 Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 9 februari 2019 in Amsterdam (zie website)  
4
Financiën
 
  Jaarrekening 2019 en Balans per ultimo 2019  
  Verslag Kascommissie over financiën 2019  
  Decharge bestuur over de jaarrekening 2019  
  Installatie Kascommissie 2020  
  Begroting 2020 / vaststelling contributie voor 2020  
     
5 Evenementen 2019  
6 Mondeling verslag van de werkzaamheden van het bestuur in 2019  
7 Website en Public Relations  
8 Bestuurlijke organisatie: benoeming penningmeester  

 

De penningmeester Kees heeft te kennen gegeven om zijn functie als penningmeester te willen neerleggen. Kees verlaat daarmee het bestuur.

De nieuwe penningmeester Erik heeft zich bereid verklaard om de nieuwe penningmeester te worden. Het Bestuur draagt Erik graag als nieuw bestuurslid voor aan de ledenvergadering.

pauze

9 Vooruitblik op de evenementen 2020                                                                                                           
10     Buitenlandse reis 2020 en ideeën voor 2021          
11 Rondvraag  
12 Sluiting  

 

 

 

drie overheerlijke dreumelaars

 

 

 

Stilleven a la Salvador Dali

 

 

Vanuit de Pegasushof kijk je over de akkers