header1

Door op het tandwieltje te klikken,
kan je het programma van
het evenement printen.

 

 

Sint Vituskerkhof in Stiens

 

 

 

 

 

 

 

Martenastate

 

 

 Stinzenplanten bij Martenastate

 

 

 

 

 

 

Dekema State met brug

 

 

Stinzenflora in Friesland (Fryslân)
Zaterdag 14 april 2018
 
Het woord stinzenplant komt van het Friese woord stins, dat ''stenen huis'' betekent. Er wordt een versterkt en van stenen gebouwd huis mee bedoeld. Dit waren de woningen van adellijke of anderszins aanzienlijke heren, die dikwijls landgoederen bezaten. Deze heren hadden er plezier in om wilde planten uit verre oorden te importeren en om die aan te planten op hun landgoederen. Stinzenplanten zijn in de regel voorjaarsbloeiers met opvallende bloemen. Doorgaans zijn het bol- en knolgewassen of planten met wortelstokken.

Voor een overzicht van de stinzenflora in Friesland: Stinzenflorafryslan

Wij hebben een excursie voorbereid naar de stinzenflora in Friesland, meer bepaald het gebied langs de N357, de weg die van Leeuwarden naar Holwerd loopt en die de vroegere zeedijk langs de Middelzee was.

Programma:
10.30 uur verzamelen bij de ingang van het Sint Vituskerkhof van Stiens, Pieter Jellessingel 1 in Stiens. Daar is ruimte voor (gratis) parkeren. Het kerkhof is gratis toegankelijk. Wandeling over het kerkhof. Rond de kerk van Stiens bloeit een fraaie mengeling van witte en roze Holwortel.
Stinzenflora St. Vitus Kerkhof

11.15 uur ontvangst in Pakhûs SOLO, Smelbrêge 9 in Stiens, tegenover de kerk. De bewoners van het nabije Doktershûs (waarvan we de tuin later bezoeken) vertellen daar binnen iets over stinzenplanten, met als motto 'behoud door beheer', en geven een korte toelichting op het oorspronkelijke, door Gerrit Vlaskamp gemaakte ontwerp van hun tuin. De tuin heeft nog de oude structuur en het reliëf van de negentiende-eeuwse slingertuin. We drinken een kopje koffie/thee en iets erbij (een Friese verrassing). Daarna gaan we de tuin in. De paden zijn onverhard, dus wordt stevig schoeisel aangeraden.
 
De planten die, naar verwachting, dan in de tuin van het Doktershûs bloeien, zijn: Holwortel, Wilde narcis, wat Bosanemoon en Gevlekt longkruid, Knikkende vogelmelk, Bostulp en misschien beginnen de Zomerklokken en Kievitsbloemen. De 'gemiddelde bloeitijd' van Stinzenplanten staat in de Stinzenflora-monitor op de website:
 
Wij zijn met de bezichtiging klaar om 12.30 uur. Voor de lunch gaan we nog iets in Stiens regelen. Na de lunch naar Cornjum, de tuin van de Martena State, Martenawei 2, Cornjum (Koarnjum in het Fries).
Martenastate
De toegang tot de tuin is gratis. Gratis parkeerterrein aanwezig. Het huis is niet te bezichtigen.

14.30 uur naar de Dekema State in Jelsum, Dekemawei 5, Jelsum.
Dekemastateekemastate

15.00u: Start rondleiding in de tuin. De rondleiding duurt een uur. Aansluitend bezoeken we, zonder gids, de state (het huis).
Na bezichtiging van huis en tuin is er omstreeks 17 uur een nazit met een consumptie en is het programma ten einde. Je bent dan vlakbij Leeuwarden, Culturele Hoofdstad 2018.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Stinzenplanten bij Doktershûs

 

 

 

 Stinzenplanten bij de Warande 4-2017

 

 

 

 

 

Poort van Martenastate

 

 

 

 

 

 

Dekema State stinzenflora

 

Interieur Dekema State