Dahlia Moor Place

Door op het tandwieltje te klikken,
kan je het programma van de activiteit uitprinten.

Museum De Zwarte Tulp

 

Kasteel de Keukenhof

 

 

Fraaie Dahlia's

 

 

Een Dahliatuin (elders dan in bollenstreek)

Korte fietstocht rond Lisse tijdens de Dahliadagen
zaterdag 24 augustus
 
Op de FIETS gaan we langs twee dahlia showtuinen. We bezoeken het Museum de Zwarte Tulp, het park rondom Kasteel Keukenhof en het `t Huys Dever te Lisse. 
 

Verzamelen tussen 10.00 – 10.30 bij eetcafé LEF Lisse, Heereweg 234 op het horecaplein het Vierkant in Lisse.  

10.30 We steken het plein over naar Museum de Zwarte Tulp waar organisator een korte rondleiding zal geven waarbij vooral de aandacht gericht zal zijn op wat we onderweg tegenkomen. Daarna gelegenheid om vragen te stellen en de collectie te bekijken. Vergeet niet je MUSEUMKAART mee te nemen, kosten anders € 8,00 p.p. ter plaatse te voldoen.

11.45  uur Vertrek  op de fiets rechtstreeks (we laten de Nachtegaal even voor wat ze is) richting de eerste dahlia showtuin, daarna  een stukje terug naar Hotel de Nachtegaal voor de lunch om 12.30 Vegetariërs even melden.

De koffie/lunchtafel, bestaat uit diverse broodsoorten, beleg en salades op tafel, en wordt geserveerd inclusief een kop soep en de lekkerste kroket van de Bollenstreek.
Op tafel staan onbeperkt lunchsappen (koffie, thee, melk, jus d’orange en appelsap)
De prijs hiervan bedraagt € 17,50 per persoon.

14.00 Vertrek richting park Kasteel Keukenhof. Onderweg komen we langs de dahlia showtuin van de Fa. H.A. van Eeuwijk & ZN.

14.45 Park kasteel Keukenhof. Met mogelijkheid om wat te gebruiken in de Hofboerderij .

16.00 Vertrek naar `t Huys Dever. Toegang gratis. Bijdrage in de daarvoor bestemde bus wordt zeer op prijs gesteld

17.00 Sluiting van ‘t Huys Dever

17.10 Horecaplein Vierkant Lisse

Bij voldoende belangstelling kan er een tafel gereserveerd worden in één van de restaurants in Lisse.

Gaarne opgeven bij inschrijving voor deze tocht.

Het is een korte route ca. 10km. Op de fiets van één van de stations, ca 7 km, naar het centrum van Lisse hoeft dus geen bezwaar te zijn.

Adressen en parkeren:
Auto: Lisse, ter hoogte van Heereweg 249 t.o. witte kerkje voldoende parkeergelegenheid. Ga rechtsaf naar het, 50 m
Trein: Station Hillegom of Station Sassenheim ca 7km

Adressen:
Eetcafe LEF: Lisse, Heereweg 234
Museum: Lisse, Heereweg 219
Kasteel Keukenhof: Lisse, Keukenhoflaan 1
‘t Huys Dever: Lisse, Heereweg 349A

Museum de Zwarte Tulp bestaat sinds 1985 en is gehuisvest in een gebouw dat ooit als bollenschuur dienst deed. In eerste instantie opgericht als Museum voor de Bollenstreek met als doel het laten zien hoe het Bollenstreek er uitzag en hoe er in het vak handmatig gewerkt werd voordat de mechanisatie in de jaren 60 van de vorige eeuw ook in de Bollenstreek zijn intrede deed.

Na verschillende verbouwingen en uitbreiding met o.m. de vroeg twintigste eeuwse directiekamers van de Kalkzandsteenfabriek te Hillegom, heeft het museum zijn huidige vorm gekregen. Ook heeft de kunstcollectie een flinke uitbreiding gekregen.

Nu staat zelfs een verhuizing, planning 2020 en een nieuwe naam op het programma. De bedoeling is om onder de naam Holland Tulip Museum verder te gaan en om het Panorama Tulipland  erbij te betrekken. Het Panorama met het onderwerp 'De Bollenstreek in de jaren 50 van de  20e eeuw' is het levenswerk van Leo van de Ende die er van 1997 tot 2008 aan werkte. De afmetingen zijn 67 meter lang en 4 meter hoog. Ter vergelijking: Panorama Mesdag 120 meter lang en 14 meter hoog. Het Panorama staat nu al enkele jaren in kisten opgeslagen.

Dahlia showtuin
Verschillende organisaties en kwekers onderhouden een dahlia showtuin waarin zij hun collectie en vooral hun nieuwe soorten aan het publiek en vakgenoten laten zien. Meestal in de vorm van kleine vierkante vakjes waarin enkele knollen van een variëteit zijn opgeplant. Wij bezoeken er twee.

Kasteel Keukenhof
De naam Keukenhof is afgeleid van ‘Keukenduin’ dat behoorde tot Slot Teylingen. Adriaen Maertenszoon Block, een voormalig commandeur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, liet in 1641 zijn huis bouwen in het Keukenduin. Torens had het kasteel toen nog niet. In de eeuwen daarna groeide het landgoed steeds verder. Een ontwerp van architect Elie Saraber heeft het zeventiende-eeuwse woonhuis rond 1860 veranderd in een neogotisch kasteel met verschillende soorten torens. Via de vrouwelijke lijn bleef het kasteel in de jaren daarna in de familie, wat in het kasteel goed te zien is: meubels uit diverse jaren en stijlperioden zijn in de diverse salons te vinden. Het prachtige interieur – dat in zijn geheel bewaard is gebleven – laat zien hoe de adel vroeger leefde.
Het kasteel is op dit ogenblik niet te bezoeken.
Het park
In 1857 werden de tuinen door J.D. Zocher en zijn zoon L.F. Zocher - die later ook het Vondelpark in Amsterdam ontwierpen - heringericht. Zij lieten zich inspireren door het Engelse landschap: de heuvels en slingerweggetjes zijn kenmerkend voor dat type landschap.
Restauratie
Het Kasteel is ingrijpend gerestaureerd. Ook de nabijgelegen historische gebouwen en het omliggende park zijn in oude glorie hersteld. Kasteel Keukenhof is nu weer de buitenplaats van weleer, een plaats om aangenaam te verpozen en van cultuur en natuur te genieten. Een historische omgeving bruisend van leven.
Stichting Graaf Carel van Lynden
Na het overlijden van de laatste kasteelheer van het landgoed Keukenhof, J.C.E graaf van Lynden, in augustus 2003, kreeg een stichting de verantwoording voor de instandhouding en exploitatie van het landgoed. Naast de 15 Rijksmonumenten, waaronder het Kasteel, betreft dat ook de wereldberoemde bloemententoonstelling Keukenhof en het beheer over het landgoed van 238 hectare.
 
`t Huys Dever.
Dever is waarschijnlijk kort na 1375 gebouwd door Reinier Dever of d´Ever,
lid van een zeer oud geslacht van Hollandse edelen. Het gebouw is een zogenaamde woontoren of donjon, een versterkt woonhuis, zoals er vele hebben gestaan in de kuststreek; behalve Dever zijn zij alle verdwenen.
De achterzijde is vlak: die was gericht naar het moeras van de Lisser Poel en behoefde niet zo sterk te zijn, omdat van die zijde geen gevaar dreigde.
De andere muren zijn hoefijzervormig gebogen, bijna 2 meter dik en massief gemetseld. De fundamenten liggen op meer dan 3 meter onder het grondoppervlak en rusten op een zandplaat, waardoor de muren na zes eeuwen nog geen spoor van verzakking vertonen. Vóór 1580 werd een klein huis tegen de ronde voorzijde gezet, dat na 1630 werd uitgebouwd tot een statig herenhuis, groter dan Dever zelf.
Door slechte fundering en verwaarlozing stortte een deel daarvan in 1848 in; daarna werden gaandeweg de muren gesloopt door iedereen, die stenen nodig had. In 1862 stortte het dak van de woontoren eveneens in, maar de zware muren weerstonden alle vernielzucht. Toen in 1973 met de restauratie werd begonnen, was alle houtwerk verdwenen, waren raam- en deuropeningen verbrokkeld en groeiden gras en vlierstruiken boven op de muur, waar de eenden nestelden. Ook de voet van de muur, juist boven de waterlijn van de vroegere gracht, was zwaar beschadigd.

Een mooie dahliacombinatie

Dahlia Max Oranje

't Huys Dever

Bloemschikking met Dahlia's